انتخاب پالت رنگ

طنز

به یه نفر می­گن: نظرت درباری­ بند گردنی تلفن همراه چیه؟

می­گه: خیلی خوبه فقط موقع شارژ دو سه ساعت آدم را علاف می­ کنه!!!راننده­ ی اولی: من اون­قدر تند رانندگی می­ کنم که مسافران خیال می­ کنند تیرهای برق به ­هم چسبیدن.

راننده­ ی دومی: این­که چیزی نیست، من سر پیچ­ ها اون­قدر تند دور می­ زنم که خودم نمره­ ی عقب ماشین را می­ خونم.یه نفر داشت از کنار چاهی رد می­ شد، می­ بینه یکی از ته چاه داد می­ زنه: کمک کنید، شما را به خدا کمک کنید...

طرف روی چاه خم می­ شه و جواب می­ ده: آخه آدم حسابی ته چاه جای گدایی کردنه؟؟!!مادر: احمد جان برای ماهی ­ها آب ریختی؟

احمد: نه مادر!

مادر: چرا نریختی؟!

احمد: چون از موقعی که پیام­ های صرفه­ جویی در مصرف آب را از تلویزیون دیده ­اند، آبی را که چند روز پیش برایشان ریخته­ ام هنوز نخورده ­اند.!!!