انتخاب پالت رنگ

تحقیقات

بدون شک بهبود عملکرد مصرف کننده‌های انرژی با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی از جمله سر فصل های مهم در تحقیقات محسوب می‌گردد. پس از بحران انرژی در سال 1973 فعالیت های پژوهشی دامنه داری در زمینه کاهش مصرف انرژی در شاخه‌های مختلف مصرف کننده شروع گردید. به گونه‌ای که بحران انرژی در سال مذکور نقطه عطفی در روند بهینه سازی مصرف انرژی در تمامی زمینه‌های مرتبط با انرژی به شمار می‌رود.

صنعت لوازم خانگی نیز از این امر مستثنی نبوده و طی سه دهه اخیر تحولات قابل توجهی را در مصرف برق شاهد بوده است. لوازم خانگی به دلیل گستردگی موارد مصرف آن سهم قابل توجهی از مصرف برق بخش خانگی را شامل می‌گردد. به گونه‌ای که مصرف سرانه برق و بهره‌مندی خانوار از لوازم خانگی به عنوان شاخص هایی برای تعین سطح رفاه عمومی در کشورهای مختلف مطرح گردیده است. در میان لوازم خانگی، یخچال - فریزرهای خانگی، کولرهای آبی، کولرهای گازی و ماشین های لباسشویی از جمله پرمصرف ترین لوازم به شمار می‌روند.

تجارب دیگر کشورها مؤید آن است که پتانسیل کاهش مصرف انرژی در محصولات مذکور به میزان قابل توجهی وجود دارد. در این راستا تحقیقات وسیعی در زمینه بهینه سازی مصرف برق در لوازم خانگی مذکور در بخش انرژی مرکز تحقیقات نیرو انجام پذیرفته و امکان کاهش مصرف برق در محصولات تولید داخل مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته است.


img/daneshnameh_up/c/c1/home_appliances_TRO1100.JPGدر بررسی های به عمل آمده علاوه بر ارزیابی وضع موجود صنایع لوازم خانگی داخلی، به محدودیت ها و امکانات موجود به منظور اجرای طرح های بهینه سازی پرداخته شده و امکان انجام اصلاحات پیشنهادی در قالب ارزیابی های فنی و اقتصادی طرح های مذکور ارائه گردیده است. علاوه بر این با توجه به اینکه لزوم صرفه جویی انرژی در تمامی وسایل و تجهیزات انرژی در کشور بصورت قانون در آمده و آئین نامه‌های اجرایی آن نیز به تصویب رسیده است، بنابراین نتایج بدست آمده در طرح های بهینه سازی می‌تواند در تعیین خط مشی و اجرای برنامه‌های اجرایی به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کمک شایانی نماید.